Golden Earring is niet te stuiten

Artikel uit de Hitkrant van 10 mei 1979, Fotografie Freek Arriëns

De laatste elpee “GRAB IT FOR A SECOND” werd nog geproduceerd door de Amerikaanse producer Jimmy Iovine…..